Mặt bằng tòa A (15 tầng)

Thứ Bảy, 23/04/2016 16:10 GMT +7

Mặt bằng tòa A (15 tầng)- Chung cư Valencia Garden

TOA A 20 x 24cm_Page_2

Mặt bằng tầng 2- tòa A- Valencia Garden

 

 

Mặt bằng tầng 3- Tòa A- Valencia Garden

 

 

 

Mặt bằng tầng 4- tầng 15- tòa A- Valencia Garden