Mặt bằng tòa B (15 tầng)

Thứ Bảy, 23/04/2016 16:16 GMT +7

Mặt bằng tòa B- Chung cư Valencia Garden

TOA B 20 x 24cm_Page_2 copy_resize

 

Mặt bằng tầng 2- tòa B- Chung cư Valencia Garden

 

 

Mặt bằng tầng 3- tòa B- Chung cư Valencia Garden

 

 

Mặt bằng tầng 4- tầng 15- Tòa B- Chung cư Valencia Garden