Mặt bằng tòa C (9 tầng)

Đỗ Trung Thành | Thứ Bảy, 23/04/2016 16:20 GMT +7

Mặt bằng tòa C (9 tầng)- Chung cư Valencia Garden

TOA C 20 x 24cm_Page_02 copy_resize

 

Mặt bằng tầng 2 - tòa C (9 tầng)- Chung cư Valencia Garden

 

Mặt bằng tầng 3-6 - tòa C (9 tầng)- Chung cư Valencia Garden

 

Mặt bằng tầng 7 - tòa C (9 tầng)- Chung cư Valencia Garden

 

Mặt bằng tầng 8-9 - tòa C (9 tầng)- Chung cư Valencia Garden